نام مالک : وب سایت تبلیغاتی گوگل تک


زبان برنامه نویسی : asp.net , ajax , sql Server , Css3 , Html5 , Java script , Jquery


توضیحات : این وبسایت با قابلیت درج آگهی هر کاربر و مدیریت آن توسط مدیر و پرداخت آنلاین میباشد


آدرس : googletak.irجهت مشاهده سایت کلیک کنید