نام مالک : وب سایت پخش پلاستیک صادقی


زبان برنامه نویسی : Asp.net, Html5 , Css3 , java script , JQuery


توضیحات :


آدرس : sadeghiplast.irجهت مشاهده سایت کلیک کنید